För att kommunicera med förarna på banan använder funktionärerna olika flaggor och ljussignaler. Här kan du läsa vad de olika flaggorna betyder.

Gul flagga
Varnar för fara på och vid banan. Omkörningar ej tillåtna. Sänk och anpassa hastigheten.
Grön flagga
Banan fri igen och omkörningar tillåtna
Blå flagga
Uppmärksammar förare på att bakomvarande bil måste få köra om.
Röd flagga
Loppet/träningen avbruten. Sänk hastigheten och åk direkt i depån.
Svart flagga
Uppmärksammar föraren på att han måste åka in i depån för straff.
Vit flagga
Uppmärksammar föraren på att ett eller flera långsamma fordon finns på banan.
Röd/gul flagga
Varnar för halt underlag. Till exempel olja, vatten eller grus.
Svart/vit diagonalflagga
Uppmärksammar föraren på att han är rapporterad för osportsligt uppträdande.
Svart flagga med orange prick
Uppmärksammar föraren på att hans bil har ett fel som är farligt för honom och/eller de andra förarna. Kör direkt in i depån.
Svart/vit rutigflagga
Loppet/träningen är slut!