Under Svenskt Sportvagnsmeeting har MSCC den stora äran och glädjen att dela ut två vandringspriser.

Alf Näslunds kanna

Alf Näslund vill med sitt vandringspris hedra den MSCC-medlem som lagt ned ett stort och föredömligt arbete (renovering eller underhåll) på sin sportvagn och genom sin person profilerar klubben. Pokalen är förbehållen MSCC-medlemmar.

Allan Söderströms vandringspris

Allan Söderströms vandringspris tilldelas den förare vilken under tävling presterar den snabbaste tiden i en bil vilken är byggd senast 1954. Bilen skall vara i originalskick eller renoverad till originalspecifikation. Priset kan utdelas till alla deltagare oavsett klubbtillhörighet.