SSM 2018

Arbetet med att planera och genomföra SSM pågår för fullt.

Anmälan till tävlingar och rally kommer att öppna som vanligt i månadsskiftet mars/april.

Vill du hjälpa till som funktionär?
Anmäl dig i så fal här eller slå Ted Scott en signal på 070-8633012.